Над 3 милиона лева ще бъдат инвестирани в пътища в община Камено през следващите месеци. Една от болните теми на жителите на селата Русокастро, Ливада, Константиново ще бъде решена, благодарение на финансиране от държавния бюджет.

Става въпрос за рехабилитацията на общинска пътна мрежа - 1. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, Обособена позиция 1: Рехабилитация на път BGS1051 “/Път III-539/ - Русокастро- Ливада - Тръстиково-Константиново” (участък от км 1+000 до км 2+850/). Точната стойност на проекта е 3 289 491 лв. Финансирането е от държавния бюджет.

Кметът на община Камено Жельо Вардунски е обявил процедура за избор на изпълнител на дейностите. Очаква се в най-скоро време да стартира строителството на отсечката между с. Русокастро и с. Ливада. Пътят не е ремонтиран от повече от 50 години. С рехабилитацията ще се облекчи достъпа до крепостта Русокастро в съответствие с повишения интерес към разкритите до момента пространства.