Омбудсманът Диана Ковачева възрази срещу увеличението на цената на водата, заложено в ценовите предложения на ВиК дружествата в градовете Враца и Бургас. Аргументът на омбудсмана е, че завишената цена не отговаря на качеството на предоставената ВиК услуга.

При предишни обсъждания проф. Ковачева последователно се противопостави срещу повишението на цените водата и в областите Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Варна, Ловеч, Търговище, Разград и Силистра.

Становището на Омбудсмана бе представено днес от началника на отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ към обществения защитник - Нина Бояджиева, която участва в обществените обсъждания на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване цената на водата във Враца и Бургас.

Предвиденото увеличение при „ВиК“ ООД гр. Враца за 2022 г. е 15% повече спрямо цената за 2021 г., т.е. от 3,258 лв. /с ДДС/ на 3, 740 лв. /с ДДС/), като през 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да нарасне с 55% спрямо тази за 2021 г. - от 3,258 лв. /с ДДС/ на 5,051 лв. /с ДДС/.

За 2022 г. при „ВиК“ ЕАД гр. Бургас пък е предвидено 59% увеличение спрямо цената за 2021 г. - от 2,761 лв. /с ДДС/ на 4,386 лв. /с ДДС/, а през 2026 г. цената на водата се предвижда да скочи с 88% спрямо 2021 г., т.е. от 2,761 лв. /с ДДС/ на 5,192 лв. /с ДДС/).

„Предложените високи цени категорично не кореспондират с качеството на предоставяне на ВиК услугите, което продължава да бъде незадоволително“, каза Бояджиева и се аргументира с факта, че в рамките на регулаторен период 2022 г.- 2026 г. и двата ВиК оператора не постигат всички от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите.

ВиК Враца не постига 11 показателя, сред които два от единните показатели за ефективност - „рехабилитация на водопроводната мрежа“ и „ефективност на изграждане на водомерното стопанство“. А ВиК Бургас не постига 8 показателя, сред които два от единните показатели за ефективност - „общи загуби на вода“ и „рехабилитация на водопроводната мрежа“.

А според данните от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г., приет с решение на КЕВР от 30 септември 2021 г., оценката на Комисията по 11 показателя за качество на „ВиК“ ООД гр. Враца, е „пълно неизпълнение“, а при „ВиК“ ЕАД гр. Бургас по 25 показателя за качество е „пълно неизпълнение“, сред които е и „общи загуби на вода“.

В становището си омбудсманът за пореден път подчертава, че в настоящите условия на кризи домакинствата изпитват все по-големи трудности да плащат сметките си, което ще доведе до увеличаване на несъбираемите вземания на дружествата.

Становището тук: https://www.ombudsman.bg/news/5625