Кандидатстването по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за хората с двигателни проблеми в Бургас е безплатно. През всички изминали досега кампании, както и през настоящата, Община Бургас поема изцяло координацията на процеса и разходите за изготвяне на инвестиционните проекти на всички сдружения на собствениците, които са кандидатствали в срок.

Тази година до изтичане на крайния срок в Община Бургас бяха подадени общо 15 заявления. За одобрение, оформяне на документите и подаването им към Министерството на труда и социалната политика, срокът е до 27 юли.

Одобрените проекти се реализират от Националната програма за достъпна жилищна среда към Министерството на труда и социалната политика, която поема закупуването и монтирането на съоръженията.

Програмата се изпълнява за четвърта поредна година и дава възможност за осигуряване на достъпна среда на хора с двигателни увреждания, живеещи както в панелни блокове, така и в еднофамилни къщи.

През изминалите три кампании – 2019, 2020 и 2021 г., на Националната програма за достъпна среда и лична мобилност Община Бургас се утвърди като първенец по одобрени проекти и успя да реализира успешно общо 57 рампи и подемни платформи в сгради в почти всички жилищни комплекси.