Окръжен съд – Бургас е домакин на регионално обучение „Защита на собствеността по реда на чл. 109 от Закона за собствеността“, организирано от Националния институт на правосъдието в партньорство със съда, в което участват окръжни и районни съдии и съдебни помощници. Лектор на обучението е съдията от Върховен касационен съд, Светлана Калинова.

„Правото на собственост се защитава от закона. Съдебната власт се грижи за справедливо отстояване на правата и законните интереси на гражданите, в случая тяхната собственост“, коментира съдия Калинова.

Разискваният член от Закона защитава правото на собственост. По време на обучението бяха обсъдени начините, по които съдебно се регламентират териториалните граници на собствеността върху имот, приложимите съдебни практики и тълкувателни решения по дела на Върховния съд. Изискванията за редовност на внесената в съда искова молба, доказателствените средства, най-често разглеждани от съдилищата хипотези, са само част от въпросите, които представя обучението.

„Темата за имотните спорове е много актуална за обществото ни, и е често срещана като процеси в съда“, отчита Административният ръководител на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова. „По този вид дела, ние насочваме страните към доброволно разрешаване на споровете помежду им чрез медиация. Но хората очакват по-често от нас, съдиите, да разрешим техния спор. И ние следва аргументирано и справедливо да защитим въпросната собственост“, каза още съдия Темелкова.