Те се срещнаха с Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, прокурор Георги Чинев.

Прокурор Чинев представи работата на Окръжна прокуратура – Бургас и случаите, които разследва институцията.Той разказа на гостите за направената реформа и преструктурирането на малки прокуратури в териториални отделения, чиято цел е да доведе до балансирана натовареност в работата на прокурорите. Административният ръководител с гордост представи статистиката, според която се отчита 94% успеваемост в работата на прокуратурата. „В национален мащаб 3% са оправдателните присъди. В Бургас сме национални първенци, само с около 1%“, коментира прокурор Чинев.

По време на срещата бяха обсъдени принципни положения в правораздаването на различните европейски страни. За европейските магистрати стана ясно, че в България структурата на прокуратурата следва структурата на съда. Всеки прокурор, който води досъдебното производство, продължава да разследва случая в съдебна фаза. Преценките на държавния обвинител се проверяват по време на съдебния контрол, както и в рамките на инстанционния и служебен такъв в системата на Прокуратурата на Република България. „В наказателното правораздаване е регламентирано принципното положение за устност, непосредственост и състезателност на процеса“, коментира Георги Чинев, като изтъкна доброто партньорство между българската и европейската прокуратури. Бяха обсъдени взаимоотношенията между държавния обвинител и разследващите органи, ролята на прокуратурата по граждански и търговски дела. Бяха представени и най-честите разследвани престъпления – кражби, държане и разпространение на наркотични вещества, управление на моторно-превозно средство след употреба на такива вещества, също и присъщата за региона контрабанда, най-често на наркотични вещества.