Подписка срещу закриването на Районното управление на МВР в Камено и преструктурирането му в полицейски участък подготвят жителите на общината. Тя е адресирана към МВР-министъра Бойко Рашков и шефа на Областната дирекция на МВР-Бургас ст. комисар Калоян Калоянов. И по същество представлява протегната ръка за конструктивен диалог с институцията за гарантиране на законност и ред. Това е първа стъпка към решаването на проблема, казват местните жители.

Камено е сред 12-те региона в страната, в които със заповед на министъра на вътрешните работи ще бъдат въведени структурни промени.

Решението предизвика недоволството на населението. В Камено живеят 14 000 души, а до този момент полицейското управление обслужваше Братово, Равнец и територията на нефтопреработвателния комбинат.

Днес служителите в управлението са подписали заповед за преназначаването им към Второ управление на МВР-Бургас.

Според кмета на Общината Жельо Вардунски закриването на полицейското управление е недалновиден ход и поставя под риск сигурността на гражданите. Той не е съгласуван с жителите на общината и местната власт.

„Не виждам защо работеща структура трябва да бъде реформирана. Населението тук не е намаляло. Казват, че другият мотив е ниска престъпност. Но това се дължи именно на работата на служителите от полицейското управление и превенцията. Трябва ли да има престъпления, които след това да се налага да се разкриват. И резултатите от работата на полицейското управление в Камено са пример за отличното взаимодействие между местната власт и държавата“, заяви Вардунски. Кметът на Общината отправи към МВР много важен въпрос: Изчислен ли е общественият ефект от реформата? "При намаляване на числеността на състава контролът ще бъде занижен, а без покритие ще останат цели населени места", е позицията на местната власт.

Камено иска МВР да преразгледа решението си да запази структурата и числеността на Районно управление в общината, за да могат хората да живеят спокойно.

„Не искаме да създаваме бъркотия на фона на ситуацията в страната, но ако се наложи ще предприемем и по-драстични мерки“, заяви Вардунски.

Според Областната дирекция на МВР-Бургас преструктурирането няма да се отрази на обслужването на гражданите. Не се предвиждат и съкращения.

„Административното обслужване на гражданите няма да се промени, защото в участъка ще могат да се подават заявления, да се получават лични документи, шофьорски книжки, да се подават сигнали и жалби“, съобщиха от дирекцията в Бургас.