Пътностроителните фирми се надяват с актуализацията на бюджета все пак да бъдат предвидени близо 2 млрд. лева, които са дължими от държавата за изпълнени от тях дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътищата.

Те ще изчакат крайния срок – 30 юни, когато по решение на НС трябва да се извърши разплащането, след което ще заведат искове към държавата за пропуснати ползи, които по оценки са между 150 и 200 млн. лв., обяви председателят на Управителния съвет на Българската браншова камара „Пътища“ Стефан Чайков.

„Ние искаме като направим нещо, да си носим гаранцията и да се получи по-добър продукт. Ние не искаме вечно да кърпим пътищата“, заяви Недков.

Източник и кадър bTV