От Община Бургас съобщават, че във връзка с предстоящото отваряне на сезонните плувни басейни "Флора" и "Ветрен":

* ПБ "Флора" ще посреща посетители на 13 юни (понеделник), след провеждане на Състезанието по подводни спортове "Златният делфин", организирано от Сдружение с нестопанска цел "Приятели на морето", част от годишния спортен календар на Община Бургас.

* ПБ "Ветрен" ще отвори врати на 15 юни.

* Актуалните цени на услуги за двата обекта, както и графици за спортно-тренировъчна дейност фигурират в страницата на ОП "Общински имоти", раздел Спортни обекти: http://imoti.burgas.bg/.

* Във връзка с организацията и дейността на тези два спортни обекта, се налага традиционното затваряне на плувния басейн към Учебен корпус на ПМГ и ГРЕ. От 10 юни той временно прекратява приема на граждани и спортни клубове.