„Асоциация на младите учени“ кани млади хора да се включат в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС. Проектните дейности ще се състоят на 19 и 20 юни в Бургас в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, корпус Медицински науки, зала 120. Началото е в 12.30 часа.

Целевите групи на проекта са: млади изследователи на възраст между 15-29 години; представители на държавни институции; университети; СТЕМ училища; бизнеса; стартъп общността; гражданския сектор; научни организации и други заинтересовани страни.

Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях. В проектните дейности се предвиждат модули за изграждане на стимули, насърчаващи младите изследователи да продължат своето кариерно развитие в академичната сфера и възможностите за финансиране на техни проектни идеи.

Чрез ролеви игри, предназначени за участниците, ще се предостави възможност да споделят своите виждания, предложения и идеи за подобряване на възможностите за „правене на наука“ в България.

Ще бъдат разисквани полезни и успешни европейски модели/практики за сътрудничество между държавата, бизнеса, образованието и наука, както и трансфера на иновации и технологии от науката към бизнеса.

Всичките предложения и мнения ще бъдат анализирани и синтезирани във финален доклад, с цел подобряване и усъвършенстване на комуникационния баланс между наука – държава - бизнес. Докладът ще бъде представен пред държавни институции, които са ангажирани с правилното функциониране на този процес – Народно Събрание, Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа и други заинтересовани страни.

Ако сте на възраст между 15-29 години и искате Вашият глас да бъде чут. Ако искате да сте субект, а не просто обект на политики, то това е Вашата платформа.

Попълнете дигиталната анкетна карта, която ще послужи за подбор на участниците в активностите по проекта.

Линк към дигиталната анкетна карта: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ5wHBOHqdIY1tTAXZcWAc0rGA_NX12YOVWvmd7yqLq9TjVg/viewform?fbclid=IwAR3cV4vku1nruK2SXzu3ino22RmF12gsVkkgFlYUs76GUIy3uEf0bGvoHSA

Телефон за връзка с Асоциация на младите учени: 0887155003, Ралица Тодорова – заместник – председател