Поредните два открити урока по право се проведоха в Немска езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас, част от Образователната програма, която осъществяват съвместно Окръжен и Районен съд – Бургас през учебната година. Съдия Тодор Митев гостува на ученици от 11 клас, като представи съдебната власт. Съдия Стоян Мутафчиев изнесе лекция за домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите пред ученици от 10 клас.

Младите хора се интересуваха как се образува едно досъдебно производство, внасянето на обвинителен акт в съда, методите на събиране на доказателства. Тодор Митев разказа какви са неговите правомощия като съдия, как тълкува законите и съответно ги прилага. „Целта на съдебния процес е установяването на фактите”, коментира магистратът.

„Срещите с младите хора са много мотивиращи за нас. Те са естествен барометър за обществените нагласи, който ни насочва“, убеден е и съдия Мутафчиев.

Немската гимназия е едно от 6-те училища в Бургас, в които окръжни и районни магистрати изнасят открити уроци.