Общински съвет в Бургас прие предложения от общинска администрация генерален план за организация на движението. Той трябва да й послужи като инструмент за вземането на решения, относно градската мобилност и инфраструктура - режими на движение, паркиране, пешеходна и велосипедна достъпност, безопасност, др. сред заложените цели в плана е подобряване на екологичните условия в града - намаляване на шума и газовите емисии от автомобилите. Затова е въведена и специална зона 30 с ограничение на скоростта в част от центъра на града. Това предизвика дискусия за скоростта на движение на градския транспорт, а също и че колкото по-дълго се придвижват автобусите, толкова повече вредни емисии отделят.

„И сега в една голяма част от централната градска част има ограничение на скоростта от 30 км. Като видях зона 30 в плана и аз като водач реагирах, но нека се замислим. Всеки от вас минава по бул. „Стефан Стамболов“ или край училища и детски градини и дори в почивни дни е свикнал инстинктивно да намалява скоростта не заради екологичното мислене, а заради безопасността. Ефектът за замърсяване с фини прахови частици от тази стъпка ще е малък, но това е една крачка, заради която следващите ще бъдат по-меко възприемани“, заяви кметът Димитър Николов. Той обясни, че изискванията за плана са съобразени с тези на европейските институции.