Кариерните консултанти към Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас взеха участие в традиционната Панорама на средното образование, която се проведе от 11 до 12 май в Бургаския свободен университет. Специалистите по кариерно ориентиране информираха кандидат-гимназистите и техните родители за профилите, професиите и специалностите, по които се извършва обучение в учебните заведения в област Бургас и за новостите в професионалното обучение.

Проведоха се и индивидуални консултации - голяма част от учениците проявиха интерес към въпросниците за професионално ориентиране, които включват изследване на техните интереси, способности и предпочитания, и ги подпомагат да направят своя информиран избор след VII клас.

Предоставяните услуги от кариерните консултанти към ЦПЛР - Бургас са безплатни за ученици, родители и граждани.

Индивидуалните консултации се провеждат след предварителна заявка по телефон, имейл: тел.: 056 825 809 или 0885 985 433; e-mail: cko_burgas@abv.bg