Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица. Повече от 40 000 бургазлии и жители от региона декларираха доходите си пред приходното ведомство в морския град, почти 80 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (/ПИК) или електронен подпис (КЕП). Над 2 000 данъкоплатци от Бургаска област са изпратили формулярите си по пощата или с лицензиран пощенски оператор, а над 7 000 са предпочели да ги подадат на място в Салона за обслужване на приходното ведомство в морския град. От НАП Бургас отбелязват ръст при онлайн заплащането на данъци чрез виртуалния терминал на ведомството. Това е и една от най-често използваните електронни услуги на НАП. Отделно от онлайн плащането, чрез физическия ПОС терминал в Салона за обслужване на НАП Бургас от началото на годината са извършени повече от 12 000 плащания без такси за над 4 милиона лева.

В национален мащаб близо 676 000 души са подали декларациите си пред НАП и са платили данък върху доходите на стойност почти 257 млн. лв. до полунощ на 3 май. Над 82 % от всички декларации за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис. Повече от 70% от гражданите са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите, които са достъпни в Портала за е-услуги на агенцията.

В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2022 г. данъкоплатците имат възможност да направят промени, като подадат коригираща декларация.

„Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2021 г., приключи успешно. Отчитаме завишен брой на подадените декларации, което до голяма степен се дължи на многократно по-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Високо оценяваме добросъвестното спазване на данъчното и осигурително законодателство, като продължаваме да подпомагаме и улесняваме данъкоплатците при изпълнението на задълженията им към фиска. Благодаря на колегите в НАП за усилията, търпението и отлично свършената работа“, каза заместник изпълнителният директор на приходната агенция Милена Кръстанова.