Районният съдия Анатоли Бобоков председателства симулативно наказателно дело в Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас. Симулативният процес по разказа на Елин Пелин „Андрешко“ изправи като подсъдим на подсъдимата скамейка главният герой в литературната творба. Идеята за своеобразния урок по литература и право е на зам.-директора на гимназията г-жа Румяна Георгиева и преподавателя по български език и литература Десислава Кирилова – Бъчварова.
Директорът на училището, инж. Роза Желева, подкрепя този модел на отворено образование, което според нея провокира учениците не само с любопитство да четат произведенията, но и да осъзнават своите отговорности и спазват наложените правила. „Ние, като магистрати, сме длъжни пред обществото и младите хора да показваме докъде се простира правото“, коментира съдия Бобоков.

По внесения обвинителен акт на прокурорите в импровизирания литературен съд, учениците Георги Танев и Янаки Филипов, срещу селянина Андрешко бяха повдигнати обвинения за престъпления по чл. 258 от НК и за престъпление по чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 и ал. 2 и във вр. с чл. 140 от НК. Според тях, Андрешко в пълно съзнание и с ясна умисъл е оставил съдия-изпълнителя в блатото по пътя за селото, с което противозаконно е попречил на орган по приходите да изпълни свое законово задължение, както е направил и опит за убийство, оставяйки съдията в безпомощно състояние във водите на блатото. Защитата в лицето на учениците Стилиян Батилов и Иван Йорданов, пледираха пред съдебния състав подсъдимият да бъде признат за невинен. По време на съдебния процес бе изслушан самия подсъдим, пострадалия съдия – изпълнител и другият участник в разказа, Станоя. Пред съда като доказателства по делото бяха представени заключението от медицинско свидетелство и съдебно - психологическа експертиза на обвиняемия Андрешко.

Учениците влязоха в ролите на обвинители, защитници, съдебни заседатели, подсъдим, свидетели, всеки от които умело изпълняваше своята роля. Съдебният състав оправда Андрешко по обвинението за опит за убийство и го осъди за възпрепятстване на работата на орган на властта, като му наложи наказание „Пробация“ за срок от 1 година, в рамките на което наказание да осъществи обществено-полезен труд 150 часа.

Съдия Анатоли Бобоков бе отличен с благодарствен адрес от директора на гимназията, за участието и ангажираността му с този нестандартен проект.