Пътно-строителните фирми излизат на национален протест на 13 април, който ще се проведе пред сградата на Народното събрание. Това става ясно от позиция на Българска браншова камара "Пътища" и Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, разпространена до медиите. От бранша изразяват острото си несъгласие с протакането в парламента на проектa на решение, което трябва да даде възможност на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) да разплати половината от задълженията към фирмите. През миналата седмица разглеждането му в пленарна зала беше отложено.

"Състоянието на Републиканската пътна мрежа и липсата на каквито и да било дейности свързани с ремонт и поддържането и, се дължи на решенията на действащото правителство", категорични са ББК „Пътища“ и ББА „Пътна безопасност“.

Според тях, назначаването на допълнителни комисии за проверка на договорите и изпълнените дейности по поддръжка на пътната мрежа, показва неуважението на държавата към експертите работещи в пътната администрация, а прехвърлянето на проекта за решение от комисия на комисия в НС застрашава националната сигурност и създава предпоставки за животозастрашаващи ситуации и загуба на човешки животи.

"Разчитаме на Вашата добросъвестност и Ви призоваваме да предприемете своевременни действия по разрешаване на поставените проблеми, изплащане на дължимите суми на всички фирми от бранша и адекватното управление и поддържане на пътната мрежа", се казва в позицията, адресирана до премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев и председателя на НС Никола Минчев.

Пълният текст на позицията:

"Българска браншова камара "Пътища" и Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ са сдружения с нестопанска цел, действащи като официални представители на пътно-строителните фирми и фирмите, занимаващи се с пасивна пътна безопасност в България. През последната година УС на ББК „Пътища“ беше в активен диалог с държавните институции, като през ноември миналата година беше постигнато съгласие между фирмите и възложителя, в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“, за подписване на споразумения по НАПЪЛНО ЗАКОННИТЕ ДОГОВОРИ за Текущ ремонт и поддържане на Републиканска пътна мрежа.

В последните дни станахме свидетели на процеси протичащи в Народното събрание, които ще доведат до необратими последици за пътната мрежа. След близо една година липса на разплащания от страна на държавата към сектор Пътища в Народното събрание постъпи проект за решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна Инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, № 47-254-02-36, който получи подкрепата на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. През изминалата седмица народните представители в пленарна зала показаха липсата на политическа воля, неглижиране и абсурдното поведение към пътно-строителния бранш и отново поставиха в безизходица близо 100 хиляди заети. Бламирането на решението постави сектор „Пътища“ в заложнически капан, заради политически разногласия извън естеството му на дейност.

УС на ББК „Пътища“ и УС на ББА „Пътна безопасност“ държат ясно да заявят, че състоянието на Републиканската пътна мрежа и липсата на каквито и да било дейности свързани с ремонт и поддържането и, се дължи на решенията на действащото правителство на Република България. Бездействието на държавните институции доведе до освобождаването на значителен брой експерти и служители от компаниите членове на ББК „Пътища“ и ББА „Пътна безопасност“.

Прехвърлянето на проекта за решение от комисия на комисия в Народното събрание застрашава Националната сигурност на Република България и създава предпоставки за животозастрашаващи ситуации и загуба на човешки животи. КОЙ ЩЕ ПОНЕСЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОВА?

Назначаването на допълнителни комисии за проверка на договорите и изпълнените дейности, показва неуважението на държавата към експертите работещи в пътната администрация. Обезсмисля се труда им и се вменяват неправомерни деяния, чрез твърденията за незаконосъобразност на претендираните плащания.

УС на Българска браншова камара „Пътища“ и УС на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ заявяват категорично, че е недопустимо близо 100 хиляди души, заети в пътния бранш, да бъдат прокламирани като престъпници и да бъдат поставяни в подобна ситуация.

Уважаеми господин Минчев,
Уважаеми господин Петков,
Уважаеми господин Василев,

УС на ББК „Пътища“ и УС на ББА „Пътна безопасност“ призовават Народното събрание на Република България да влезе във функциите си, като приеме проекта за решение и даде възможност на изпълнителната власт да изпълни ангажиментите си. Разчитаме на Вашата добросъвестност и Ви призоваваме да предприемете своевременни действия по разрешаване на поставените проблеми, изплащане на дължимите суми на всички фирми от бранша и адекватното управление и поддържане на пътната мрежа на Република България.

Съгласно Конституцията, Държавата е длъжна да се грижи за създаване на условия за осъществяване на правото на труд, а работниците и служителите имат право на заплащане, съответстващо на извършената работа, което право в момента практически се възпрепятства от Държавата.

При наличието на над 139 години традиции в пътната администрация, състоянието на Републиканската пътна мрежа е катастрофално и нуждата от спешни мерки не оставят друга възможност на Българска браншова камара „Пътища“ освен да пристъпи към ефективни протестни действия. ББК „Пътища“ започва НАЦИОНАЛНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ на 13 април 2022 година на територията на цялата страна и пред Народното събрание."