Специална беседа за птиците ще изнесат на 2 април от 11:00 часа в уредниците от Природонаучния музей в Бургас на ул. „К. Фотинов“ 30. Тя е посветена на Международния ден на птиците, който се отбелязва на 1 април. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в екологичния календар, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа. И ако на тази дата не сте имали време да наблюдавате птици или сте видели такива, които не може да познаете, Природонаучния музей отправя към всички вас любезна покана.

В залите на музея, посетителите, заплатили входен билет, ще могат да чуят безплатна беседа за пернатите, които могат да се наблюдават в Бургас и околните влажни зони.

Регионът е едно от най-богатите на птици места в България, а Природонаучният музей също може да се похвали със забележителни орнитологични сбирки.