Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2022 г. е 37 750 000 лв. От тях данъчните приходи са 9 150 000 лв., неданъчните приходи са 8 656 628 лв., субсидии за делегирани от държавата дейности – 19 022 025 лв. Преходният остатък от 2021 г. е 2 968 822 лв.

„Предвидени са средства за всички сфери и дейности – образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт, пенсионерски клубове, различни неправителствени организации и т.н. И тази година в бюджета са заложени средства за Фонд „Култура“, като създаваме и нов фонд – „Младежки дейности“. Чрез тези два фонда, културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци, младежки инициативи, сдружения и организации ще могат да кандидатстват със свои проекти и след одобрение да получат финансиране за реализиране на идеята си.“ Това каза кметът на община Поморие Иван Алексиев по време на общественото обсъждане на бюджета за 2022 г., което бе излъчвано и на живо в сайта на Община Поморие.

Заместник-кметът Янчо Илиев подробно представи пред присъстващите на срещата всички заложени в новия бюджет параметри и източници на финансиране. Капиталовата програма на Общината за 2022 г. е 3 652 547 лв. и включва основен ремонт и благоустрояване на улици, дворове на учебни заведения и детски площадки; проекти за реконструкция на сградите на „Стария съд“ и „СДС“ в центъра на града; рехабилитация на спортно игрище в СУ „Иван Вазов“; придобиване на специализирани автомобили (паяк, автовишка, самосвал и др.); проектиране, изграждане и оборудване на „платено паркиране“ в гр. Поморие; изграждане на нова ограничителна система – път Поморие-Каменар и др. Средствата, осигурени по европейски проекти са 13 553 209 лв.

На срещата присъства председателят на Общинския съвет Адам Адамов, общински съветници и граждани.

Предстои проектобюджетът, с постъпилите по него предложения и становища, да бъде разгледан от постоянните комисии на Общинския съвет, след което да бъде гласуван на редовно заседание през месец април.