Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви две обществени поръчки за избор на изпълнители на строителния надзор при основния ремонт на близо 200 км третокласни пътища. Те включват 11 пътни отсечки в областите Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково и Видин. Сред тях са участъци, предложени от граждани за включване в ремонтната програма на АПИ за 2022 г., като Дюлинския проход, пътя Росен - Веселие - Ясна поляна и пътя Маринка - Визица в област Бургас, както и пътя Раброво - Периловци - Шишенци в област Видин.

За ремонта на третокласните трасета има изготвени технически проекти. Предстои да стартират тръжните процедури и за избор на изпълнители на строително-монтажните работи, съобщават от АПИ.

Офертите на участниците в двете тръжни процедури ще се приемат до 26 април 2022 г. Едната обществена поръчка е за строителен надзор при ремонта на 123,5 км пътища с обща индикативна стойност 4 756 136 лв. без ДДС. Тя е разделена на пет обособени позиции:

· В обособена позиция I е строителният надзор при основния ремонт на 34,1 км от път III-906 (I-9 Старо Оряхово – Обзор) – Гюльовца, включващ трасето на Дюлинския проход. Трасето е най-кратката връзка между общините Варна и Бургас през Стара планина и е алтернативен маршрут на първокласния път І-9 Варна – Бургас през Приморски проход. Участъкът преминава през областите Варна и Бургас. Прогнозната стойност е 1 312 850 лв. без ДДС;

· В обособена позиция II е строителният надзор при основния ремонт на 31.534 км от път III-906 Гюльовца – Каблешково – кръстовище с път I-9 Слънчев бряг – Бургас, в област Бургас. Индикативната стойност е 1 214 059 лв. без ДДС;

· В обособена позиция III е строителният надзор при основния ремонт на 24,6 км от път III-907 (път I-9 Маринка - Звездец) - Визица - (път II-99 Царево - Малко Търново. Третокласният участък преминава през природен парк „Странджа” и е основна пътна връзка на населените места в община Малко Търново с Черноморието и Турция. Прогнозната стойност на поръчката е 947 100 лв. без ДДС;

· В обособена позиция IV е строителният надзор при основния ремонт на 21.441 км от път III-992 (Бургас - Созопол) - Ясна поляна – Приморско в участъка от разклона с пътя Бургас – Созопол, през Росен и Веселие до Ясна поляна. Трасето е алтернативен маршрут на второкласния път II-99 Бургас – Приморско. Индикативната стойност е 825 478.50 лв. без ДДС;

· В обособена позиция V е строителният надзор при основния ремонт на 11.861 км от път III-9009 Ново Паничарево - Ясна поляна. Отсечката е част от маршрута Бургас (Крайморие) – Маринка-Ново Паничарево-Ясна Поляна – Приморско, с който се дублира път ІІ-99 в участъка до Приморско и осигурява достъп до Южното Черноморие. Прогнозната стойност е 456 648.50 лв. без ДДС.

Втората обществена поръчка е за строителния надзор при основния ремонт на 76,2 км републикански пътища. Общата индикативна стойност е 2 919 994 лв. без ДДС. Тръжната процедура е в 6 обособени позиции:

· В обособена позиция I е строителният надзор при основния ремонт на 7.840 км от път III-9061 (Оризаре - Каблешково) - Тънково - Слънчев бряг в участъка от разклона с пътя Оризаре – Каблешково, през с. Тънково до Слънчев Бряг. Отсечката осигурява транспортна връзка на пътуващите от вътрешността на страната към българското Черноморие и се използва за обходен маршрут на път І-9 Варна – Бургас при отбиване на товарния трафик през летния сезон. Прогнозната стойност е 301 840 лв. без ДДС;

· В обособена позиция II е строителният надзор при основния ремонт на 6.491 км от път III-6009 Каблешково – Ахелой, в област Бургас. Трасето осигурява транспортна връзка от п. в. „Българово“ на АМ „Тракия“ към Южното Черноморие и се използва като пряка връзка със Слънчев бряг. Индикативната стойност е 249 903.50 лв. без ДДС;

· В обособена позиция III е строителният надзор при основния ремонт на 16.129 км, и пътни връзки с обща дължина 0.320 км, от път III-7907 Дебелт - Братово. Участъкът свързва общините Бургас, Камено и Средец и е основен маршрут за товарните автомобили, пътуващи към нефтопреработвателния комбинат. Прогнозната стойност е 620 966.50 лв. без ДДС;

· В обособена позиция IV е строителният надзор при основния ремонт на 11.841 км от път III-121 Раброво – Периловец – Шишенци, който е най-кратката пътна връзка на населените места в общините Видин и Кула в област Видин. Индикативната стойност е 455 878.50 лв. без ДДС;

· В обособена позиция V е строителният надзор при основния ремонт на 11.612 км от път III-807 Върбица – Скобелево, който свързва областите Стара Загора и Хасково. Ще бъде ремонтиран и стоманеният мост над р. Марица, който е построен през 1932 г. и оттогава не е основно ремонтиран. Поради влошеното му състояние е затворен за движение от 2010 г. Прогнозната стойност за консултантската услуга е 447 062 лв. без ДДС;

· В обособена позиция VI е строителният надзор при основния ремонт на 21.931 км от път III-868 Рудозем – Смолян. Отсечката обслужва населените места в общините Рудозем и Смолян и е алтернативен маршрут за достъп до бъдещия ГКПП „Рудозем – Ксанти“. Трасето осигурява връзка с паметника на връх Средногорец, известен като Родопската Шипка, построен в чест на освобождението на Родопите през 1912 г. Прогнозната стойност за извършване на надзор на обекта е 844 343.50 лв. без ДДС.