Кметът на Поморие Иван Алексиев направи обръщение към жителите на общината относно синята зона. Публикуваме го без редакторска намеса.

„Поради силния обществен интерес към създаване на т.нар. „синя зона”, предвидена в публикуваната за обществено обсъждане Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на МПС на територията на гр. Поморие, бих желал да уточня следното:

Предложих този ред на паркиране вследствие на желанието на огромна част от жителите на града ни, изразено лично пред мен през изминалото лято на 2021 година – желаят платено паркиране, ред по улиците заети от автомобили и свободни тротоари.

Зоната за платено паркиране обхваща територията на града, като към момента в нея не се включва кв. „Малко солено езеро”, кв. „Свобода” и кв. „Св. Георги”. Поради тази причина границите на зоната са упоменати както следва: На изток – акваторията на Черно море; На север – ул. „Солна”, ул. „Нео Анхиало” и акваторията на Черно море; На Запад – ул. „Европа”; На Юг – акваторията на Черно море (включва и ул. „Професор Стоянов” на север до улица „Европа” и „СБР – Вита” Поморие, както и цялата ул. „Княз Борис” /до бившия Лимонаден цех/ и ул. „Чайка”).

Проект „Синя зона“ 2022

Няма да има подзони. В зоната се предвижда режим на платено локално паркиране на собственици на МПС по постоянен адрес т.е. досегашното преференциално паркиране пред дома се запазва, като се отнася за един автомобил и сумата, която ще се заплаща ще е 60 лв. без ДДС годишно. Съответното място ще се обозначава с унифициран конус, закупен от Община Поморие.

Тъй като много от жителите на гр. Поморие имат собственост повече от един автомобил, се въвежда и възможност за платено паркиране на МПС извън възможностите за преференциално паркиране по постоянен адрес. Например: за втори и/или трети автомобил ( по настоящ адрес, или за автомобилите на собствениците на имоти в гр. Поморие), цената за втори автомобил е 100 лв. без ДДС годишно, за трети – 120 лв. без ДДС годишно, като нямат точно определено място в зоната.

Всеки собственик на имот в „синята зона“ с такъв абонамент може да паркира навсякъде в зоната, вкл. и в охраняем паркинг, при липса на друго място, без да заплаща нищо допълнително – целогодишно.

Собственици на имоти извън „синята зона“ също ще имат възможност да се възползват от този вид абонамент, имайки право да ползват зоната целогодишно на цена от 100 лв. без ДДС (или 120 лв. без ДДС за втори автомобил) и без да заплащат нищо допълнително.

Гаражите и местата пред тях не попадат в зоната за платено паркиране.

Предвижда се през летния сезон хазяите, собственици на апартаменти и всички които дават под наем на курорт да могат да правят за своите гости/туристи пристигащи с автомобили 3, 5 или 7 дневни абонаменти в „синята зона“ като цената ще е 10 лв. без ДДС дневно, като няма точно определено място в зоната.

В „синята зона” е предвиден и режим на платено паркиране на МПС-„Служебен абонамент“ за юридически лица, търговци по смисъла на Търговския закон, лица упражняващи свободни професии, нотариуси и др., ползващи собствени или наети имоти на територията на зоната за 120 лв. на месец без ДДС. „Служебен абонамент“ с непрекъснат достъп ще струва 160 лв. на месец без ДДС.

Цената за паркиране в „синя зона” през летния сезон – от 15.05 до 15.09 да е 1,50 лв./час без ДДС. (Първоначалното заложената цена от 2,00 лв./час е променена въз основа на получени конструктивни и мотивирани предложения от жители на Поморие.)

Относно паркингите, също бе направено предложение цената за престой на лек автомобил за денонощие да бъде изменена на 10 лв. без ДДС, на месец – 100 лв. без ДДС, както и да се предвиди такса за престой за една седмица – 50 лв. без ДДС.

Отново по Ваши предложения, цената за престой на автобуси на паркинга за час ще е 5,00 лв. без ДДС, за денонощие – 20 лв. без ДДС, за една седмица – 120 лв. без ДДС, а месечен абонамент – 200 лв. без ДДС.

На територията на паркингите, хотелиерите ще могат да ползват паркоместа в режим на „служебен абонамент” с непрекъснат достъп.

Дейността по обслужване и контрол на зоната и паркингите ще е изцяло общинска и ще се извършва от специализирано звено „Градска мобилност“, чийто щат е минимален, поради максималното компютризиране и намалено влиянието на човешкия фактор.

Заплащането на таксите за платено паркиране ще се извършва чрез паркинг автомати, SМS съобщения и мобилно приложение.

Създава се звено „Градска мобилност”, а не „Паркинги и Гаражи”, защото идеята е това звено да го развием и на по-късен етап да оперира „Общински градски и извънградски/междуселищен транспорт” на територията на община Поморие. На обществените обсъждания ще представя и пълна финансова разбивка на стойността на т.нар. „Синя зона“, с уточнението, че говорим не за зона, а за цялостна концепция за градска мобилност на територията на гр. Поморие.

Уважаеми съграждани,

Уважавайки всяко мнение, Ви каня на обществените обсъждания на Наредбата, които са насрочени за 02.04. (събота) и 05.04 (вторник) и на които не само ще говорим, а ще вземем решение за бъдещото развитие на нашия град.

Всички мои доводи и мотиви подробно ще бъдат изложени пред Вас и искрено се надявам на Вашето присъствие и мнение, преди участието Ви в подписки, породени от засегнатите интереси на неколцина.

Както и досега, аз продължавам да разчитам на Вашето мнение и подкрепа, за което Ви благодаря!