Най-големият износител на зърно в страната – „Севан”, изпрати позиция до медиите. Това става след като НАП обяви, че в техния склад са открити 300 000 тона зърнени култури с неясен произход. Припомняме, че тези количества към момента са блокирани и не могат да бъдат натоварени на кораб, който чака на пристанището в Бургас.

Публикуваме позицията.

„НАП съобщи, че са открити 300 000 тона зърно с неизяснен произход при проверка на зърнената база на фирмата в Камено. От Агенцията твърдят също, че откритите в силоза край Бургас пшеница, царевица и слънчоглед нямат документи, които да установяват произхода им, а фирмата - собственик на зърнобазата е отказала да съдейства на проверяващите.

Във връзка с горепосоченото съобщение държим да отбележим, че фирма „Севан“ ООД оказа пълно съдействие по време на проверката. Наши служители бяха неотлъчно до данъчните инспектори и оказаха всяка необходима подкрепа на органите на НАП.

В рамките на последната седмица бяха извършени няколко такива проверки от Агенцията по зърното.

Част от откритото зърно в силозите на фирмата е придобито от трети лица по силата на търговски сделки, съответно надлежно осчетоводени, а друга част е прието за отговорно пазене от други дружества - зърнопроизводители, които можем да посочим детайлно. На лице е пълно съответствие на съхраняваното количество зърно.

В базата на фирма "Севан" ООД се обработват по 1 млн.тона зърно на година. 90% от тях са пшеница. Базата на фирмата е най-голямата в Източна Европа. В момента е установено детайлно количество зърно. За всеки килограм от него има съответните документи за придобиване. За тях също има съответните разписки, пътни листи и всички необходими документи.

Според нас, проверката на НАП не е свързана с установяване на данъчни задължения, а с установяване на наличности на зърно в складовете. Това се прави, за да се препятства износът на зърно. Категорично възразяваме срещу всички уронващи дружеството твърдения, направени в днешните изявления от министри и органи на НАП относно неустановен произход на зърно.

Държавата прави всичко възможно да стопира износа. Това не е изрично забранено в момента, но пред фирми, като нашата, се поставят различни препятствия – проверки от НАП, от Агенция „Митници“ и др.

Инвентаризацията на складовете на фирмата приключи сутринта на 18 март, при пълно съдействие от наша страна. Въпреки това и въпреки уверението, че ще ни бъде разрешено да продължим с износа, без никаква заповед или писмено обяснение, нашите камиони бяха спрени”, пишат от „Севан”.