Интерактивната библиотека е проект, който за първи път показа, че България е готова да работи с финансови инструменти. Това заяви зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Нина Стоименова, която днес посети Центъра за съвременно изкуство и библиотека в гр. Бургас.

На събитието присъстваха и областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова и кметът на Димитър Николов, с които зам.-министър Стоименова проведе работни срещи.

„Интерактивната библиотека е един от проектите, които разплатих и подписах като встъпването ми като зам. министър и първият обект, който посещавам в качеството ми на ръководител на управляващия орган. Идеята за нещо ново, която въвлича местната управа да зададе един тон, в който да привлече знанието, новото, модерното, изкуството и интерактивното на едно място и да го представи по такъв начин на обществото, въвличайки го в социална, икономическа и подрастваща среда, е едно от най-важните неща за мен. Аз съм част от сертифициращия орган и съм тръгнала като експерт от първия ден от присъединяването на републиката ни и до тук съм извървяла всяка една стъпка.

Благодарение на всички експерти, на вашата общинска и областна управа, ние сме стигнали до тук и в момента имаме един изключително модерен нов обект – тази интерактивна библиотека. Тук съм, защото първите които проявиха интерес към този обект – Европейска инвестиционна банка, дойдоха и ме помолиха в качеството ми на главен директор на Управляващия орган да дам изявление, за да видят всички в Европа как се прави за първи път в България изключително успешен проект, в който се комбинира безвъзмездна финансова помощ и съответно финансов механизъм. Това е изключително важно за страната ни, защото в период 2021 – 2027 ще се изисква от нас все повече и повече да въвличаме кредитни ресурси във връзка с това, че не може всичко да бъде безвъзмездна помощ, независимо от бюджета“, каза зам.министър Стоименова.

Тя посочи, че филм, заснет от управляващия орган, ще бъде разпространен сред всички страни-членки като една от най-добрите практики за комбиниране и финансиране на проект, както с финансов кредитен ресурс, така и с безвъзмездна финансова помощ.

„Моите адмирации към г-н Николов, който в качеството си на кмет е инициаторът общината да бъде участник и да даде своя принос и да съфинансира този изключително ценен и интересен за нас обект. В рамките на тези над 9,5 млн. лева, които са инвестирани тук, над 5 млн. 600 хил. лева са по линията на кредитния ресурс, т.е. - с финасов инструмент. Останалите над 3 млн. лева са безвъзмездна помощ. Общината е вложила над 300 хил. лева средства, за да има Бургас това.“, каза зам.министър Стоименова.

„За краткото време, през което съществува новата Библиотека, в нея се случват много събития на ден, които свързани не само с духовността и културата, но и с обществения живот на Бургас. Проектът даде възможност в помещенията да се включи и Националната художествена академия. Вече се обучават младите студенти по графика и печатна дейност. Те също се чувстват комфортно, защото базата, която им предоставихме, е перфектна. Те казаха, че в България това е най-добрата база. Това е комплимент към бургазлии и реверанс към духовността и културата. Мисля, че такива добри примери трябва да се дават. Когато парите отиват за нещо, което е градивно и полезно и перспективно, тогава и управляващите органи, и бенефициентите, а и жителите усещат удовлетвореност и смисъла на това европейско финансиране. Бургазлии имаха повече възможност да усетят този тип финансиране чрез проекти, свързани с градската среда. Но не само бордюри, градинки, спортни и детски площадки са важни. Важни са и такива проекти, които да се дават като пример, че са възможни.“, каза кметът Димитър Николов.

Центърът е изграден по проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

На площ от над 6 хил.кв.м. в центъра са обособени зони за деца, подрастващи и възрастни с баланс върху възможностите за образование, култура, изкуство, игра и отмора. Предвидени са помещения за експозиционни площи, детски отдел и интерактивна зала, зала за образователни курсове и зона за детско творчество.

В рамките на проекта са доставени ново обзавеждане и оборудване за всички зали, читални и кабинети.

Иновативни нововъведения като Z Space стена с образователни модули, пясъчна кутия по физическа география, образователно-игрови център, радват най-малките читатели и посетители.

Проектът на община Бургас е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас. Общото финансиране по проекта е 9.94 млн. лв., от които кредитен ресурс от Фонд за устойчиви градове в размер на 5 964 811 лв., включващ 59%, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОПРР, предоставено чрез Фонд на фондовете и безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в размер на 3 646 100 лв., както и собствено принос на община Бургас.