Община Бургас постави нови пейки и кошчета за отпадъци в парковото пространство в центъра на кв. „Черно море“. Това е поредното малко, но важно за местните жители благоустрояване, което се извършва тази есен. За изпълнението му Общината привлече средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

„До края на годината ще изпълним общо десетина подобни благоустроявания в съставните селища и кварталите на града.“, каза кметът Димитър Николов.

Този е пети завършен проект по ПУДООС.