Районен съд – Бургас ще бъде домакин на магистрати от страни членки на Европейския съюз, в рамките на обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение в продължение на седмица, от 18 до 22 октомври. Целта на обмена е запознаване с добрите съдебни европейски практики и развиване на сътрудничество между съдилищата на отделните европейски държави.

8 магистрати от Германия, Испания, Белгия, Нидерландия, Италия и Португалия ще участват във визитата на Бургаският районен съд. На място те ще се запознаят с българския правораздавателен процес, съдебната инстанционалност и административното право, като наблюдават съдебни процеси на съда – домакин, като първа инстанция, Окръжен съд – Бургас и Административен съд – Бургас. В рамките на гостуването ще се срещнат с Боряна Димитрова, бивш член на ВСС, която ще ги запознае със структурата, функциите и целите на съдебния контролен орган. Европейските магистрати ще се срещнат и с областният управител на Бургас, проф. д.н. Мария Нейкова, в качеството й и на Декан на Центъра по юридически науки на Бургаски свободен университет. Ще бъдат обменени идеи и презентирани добри студентски практики, които Бургаските окръжен и районен съд реализират съвместно с висшето учебно заведение.