Доброволците, регистрирани в „Доброволно формирование“ към Община Поморие, проведоха практическо занятие, като последен етап от първоначалния основен курс на обучение. Мероприятията се проведоха на Рибарско пристанище – Поморие от екип на РС ПБЗН – Поморие.

Формированието е съставено общо от 10 доброволци. След завършване на обучението, те вече официално могат да се включват в гасене на пожари и ликвидиране на последствията от природни бедствия, като на всеки доброволец бе връчена карта, с която да се легитимира при осъществяване на правомощията си.
Доброволците на Поморие се обучиха как се изграждат шлангови линии. Запознаха се с оборудването на противопожарните автомобили и с техниката за гасене на пожари в горски и полски местности. Основно внимание се насочи към спазване на мерките за безопасност. Цялостното обучение премина пред непосредственото наблюдение на началника на РС ПБЗН – Поморие главен инспектор Христо Зотев.