Домашен социален патронаж в Бургас стига до 360 възрастни и самотни хора или хора с увреждания, които ползват ежедневно безплатните социални услуги по проекта „Патронажна грижа +“. Той се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като финансирането е изцяло европейско, а периодът за изпълнение от 12 април тази година до 12 април 2022 година. Подробности за него оповестиха днес пред журналисти зам. кметът Йорданка Ананиева и управителят на Домашен социален патронаж в Бургас Валентина Станкова в присъствието на председателя на Общинския съвет проф. Севдалина Турманова, директора на общинската дирекция по здравеопазване и социални дейности Мая Казанджиева, представители на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и специалисти, предоставящи социалните услуги.

„Община Бургас е една от най-активните по отношение на различни социални политики, които предлагаме за хората от уязвими групи. Това е един от проектите, който е изключително успешен и се радвам, че имаме възможност да представим това, което се случвало по него. Проектът има две направления. Едното е свързано с предоставяне на патронажна грижа на възрастните хора. Другото е свързано с нашите социални услуги, които са държавно делегирана дейност. Те са вече доста, ние сме една от общините с най-много разкрити и действащи социални услуги, които получават подкрепа във връзка с въвеждането на COVID мерките. Предвидени са допълнително дейности, свързани с дезинфекция, почистване и всичко, което е необходимо да се извърши като дейности, свързано с предписанията на здравните органи. Аз съм човек, който е впечатлен от работата на екипите, които работят по тези проекти. Наистина пожелавам чрез този проект да стигнем до възможно най-много хора, които имат нужда от тази подкрепа.“, каза зам. кметът Йорданка Ананиева.

Управителят на Домашен социален патронаж Бургас Валентина Станкова подчерта важността на проекта и значението му за ежедневието на възрастните или самотни хора.

„Направление 1 - Патронажна грижа е едно от най-важните, които Домашен социален патронаж изпълнява. Ние вече реализираме близо пет направление, но Патронажна грижа ми е любимата, защото подпомага възрастните хора и хората с увреждания не само физически да могат да се справят с проблемите в ежедневието, но и психически. Това е една изключително полезна услуга. Цялата грижа, която ние предлагаме е насочена основно към справяне с един проблем – това е самотата. Патронажна грижа е едно направление, което смятам, че ще има развитие. Капацитетът е за 241 потребители. Разбира се, имаме много повече жеалещи да ползва тази услуга, предвид много функционалността й. Опитваме се да не връщаме хората, да поемаме такива, които наистина имат нужда. В настоящия момент 360 потребители се възползват от нея. Над капацитета се възползват 120 души, които се опитваме да прехвърлим към дрги направления, но тук си има подкрепа от медицински сестри, психолог, които други направления не предлагат. Графиците ни са пълни – на санитари, психолози, медицински сестри. Опитваме се да бъдем гъвкави“, каза Валентина Станкова.

По проекта медицинска грижа от рехабилитатор и медицинска сестра, която извършва различни леки медицински манипулации, като вливания, инжекции, превръзки, измерване на артериално налягане и на кръвна захар, получават общо 222 лица. Освен това, домашни санитари помагат в домакинството и обслужването на потребителите, а 33-ма потребители ползват услугата психологическо консултиране. Оказва се, че заради пандемичните условия и условията на карантина зачестиха депресиите и паник атаките на възрастните хора. Това налага назначаване на още един, допълнителен психолог.

Патронажната грижа включва още пазаруване от социалните куриери на хранителни услуги и лекарства, заплащане на битови сметки и неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите, както и транспортиране до лечебни заведения, когато това се налага.

Второто направление по проекта „Патронажна грижа +“ включва закупуване на лични предпазни средства, на дезинфектанти и препарати за почистване, тестване на персонала и на потребителите с цел превенция срещу коронавирусна инфекция и назначаване на допълнителен персонал за осигуряване на почистване и дезинфекция на помещенията в социалните центрове.

„Чрез това направление предстои да закупим и доставим на всяка една социална услуга в Бургас UV устройства, йонизатори и бактерицидни лампи за дезинфекция на помещенията, както и осигуряване на компютърна техника за предоставяне на услугата по дистанционен начин, ако пандемичните условия го наложат“, сподели още началникът на общински отдел „Здравеопазване и социални дейности “ Адриана Христова.

Председателят на Общинския съвет проф. Севдалина Турманова сподели, че местният парламент също подкрепя дейността и усилията на Община Бургас и Домашния патронаж в работата им за подкрепа на най-уязвимите хора, болни и самотни хора.

Целта на проекта е да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от коронавируса.

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

Проект „Патронажна грижа +“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.