Отделението по Онкогинекология към Комплексен онкологичен център (КОЦ)-Бургас от близо 2 години работи съвместно с проф. Явор Корновски от Варна, който е негов консултант. Лекарите извършват в отделението едни от най-тежките гинекологични и онкологични операции. „Работим на високо европейско ниво“, каза неговият началник д-р Павел Добрев. Дамите от цяла Югоизточна България могат да бъдат сигурни, че в Бургас могат да намерят качествена и професионална медицинска помощ на високо равнище в момент, когато се налага хирургична намеса и имат нужда от следоперативни грижи.

„Имам честта да бъда консултант тук. Отделението по Онкогинекология е едно комплексно окногинекологично звено, в което се извършват най-сложните и тежки оперативни интервенции на злокачествени заболявания на женските полови органи. В целия регион няма друга структура, която така професионално да подхожда по отношение на оперативното лечение и следоперативните грижи на тези пациенти. Патологията е доста голяма и честа, а регионът, който покрива Онкодиспансерът в Бургас и в частност Онкогинекологичното отделение, е цяла Югоизточна Бългтария. Наблюдението ми е, че отделението се развива прекрасно, колегите стъпват много уверено, д-р Добрев се развива много бързо и в негово лице виждам един професионилст, който много правилно менажира екипа. Югоизточна България има нужда точно от такова звено, защото откогинекологичната помощ е много специфична, тя не може да се извършва в многопрофилни болници и други общи звена, защото има много специфики и изисква алгоритъм на работа. За мен е изключително приятно, че тук се спазва алгоритъма за работа на Българската асоциация по онкогинекология, за разлика от други клиники, където това не е така“, каза проф. Корновски.

Той подчерта, че именно в това отделение в Бургас това е отделението, в което се работи по стандартите, както национални, така и европейски.

„Д-р Добрев е завършен онкогинеколог и най-важното е, че им желание да направи нещата така, както трябва. Малко хора го правят. Това ме мотивира да идвам, да упражняваме съвместна дейност и да виждам че слагаме основите на нещо, което ще е в полза на един много голям регион. И то по най-добрия начин.“, добави проф. Корновски.

Той посочи, че като цяло в КОЦ-Бургас има възможност да се комплектуват хирургичните грижи с консултанти от коремна хирургия, тазова хирургия, гръдна хирургия...“Понякога се налагат смесени екипи. След това от Онкодиспансера може да се поеме химиотерапия и да се затвори целият цикъл на грижи. Така един и същи мулдисциплинарен екип може да познава движението на пациента в неговия път, който за съжаление – никак не е лесен. Това е идеята на Онкодиспансерите. Малко са тези, в които имат и качествен онкогинеколог – хирург, и общи хирурзи, и химиотерапия. Бургас е един от тези центрове. Мога да го заявя смело, защото имам поглед върху цялата страна. Вдигаме летвата все по-нагоре.“, каза проф. Корновски.