Със заповед на кмета Иван Алексиев стартира процедура по съставяне на проекта на общинския бюджет за 2022 г., като за целта е назначена комисия за изготвянето и представянето му за разглеждане пред Общински съвет – Поморие, съобщават от общината.

Жителите на община Поморие, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица могат да направят свои предложения за благоустрояване на населените места и/или за събития, които да бъдат включени в културния и спортния календар на Общината, на e-mail: mayor@pomorie.bg, в срок до 30.11.2021 г.

Всички постъпили предложения ще бъдат обобщени и представени за обществено обсъждане преди внасянето на изготвения проектобюджет в Общински съвет – Поморие.