Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и други) се допуска с участието на не повече от 30 души на закрито и 60 на открито. Също така провеждането им следва да бъде при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед от 31 август 20201 г. на министъра на здравеопазването. Това се казва в отговора от Министерството на здравеопазването, получен от кмета на община Руен Исмаил Осман. Кметът и бургаските депутати от ДПС изпратиха писмо до здравното ведомство, заради недоволството на младоженци от Руен, които не могат да организират сватбите си нормално във връзка с въведените мерки. В населените места в общината в момента е сезонът на сватбите, като има записани над 35 двойки. Полученият отговор е подписан от зам. министър д-р Александър Златанов.

„Въвеждането на ограничителни (нефармацевтични) мерки има за цел единствено да ограничи епидемичното разпространение на COVID 19, т.е. да се намали броят на потвърдените случаи и свързаните с това тежко протичащи инфекции, изискващи болнично лечеие и водещи до смъртен изход. Ограничителните мерки по отношение на хора, свързани с провеждането на различни мероприятия, вкл. И такива от частен характер е и предвид възможността за масово заразяване на присъстващите поради високия контагиозен индекс на Делта варианта и за последващо вторично разпространение на инфекцията в различни населени места.

Въведените мерки са в сила от 7 септември до 31 октомври и подлежат на промяна съобразно промяната в епидемичната обстановка в страната, свързана с COVID 19.

Опазването на общественото здраве е професионален ангажимент на Министерството на здравеопазването, но също така е морална отговорност на всеки български гражданин. В тази връзка от критично значение за постигане на положителен резултат при прилагане на ограничителните мерки, е полагането на общи и единни усилия за припознаването от обществото на тяхната значимост и постигане на общата цел – ограничаване на въздействието на COVI 19.”, се казва в него.