Проектът на РИМ – Бургас за археологически разкопки и теренна консервация на замъка на средновековния град Русокастро е одобрен за финансиране от Министерството на културата на Република България. Спечелените средства са в размер на 32 100 лв. С тях през 2021 г. археологическият екип ще се опита да проучи изцяло водохранилището на замъка и неговата източна крепостна стена.

Както всяка година, Община Камено също ще отдели средства за проучване на замъка. Към момента при археологическия обект вече е завършена зоната за рекреация, приключва и направата на павирания панорамен път до централния западен вход на средновековния град.

От особена важност е факта, че Техническия проект за консервация, реставрация, експониране и социализация на входа на средновековния град и западната крепостна стена на цитаделата с казармените помещения вече е съгласуван с положително становище от НИНКН и Министерството на културата. В момента се работи по проект за финансиране на изпълнението на дейностите на Техническия проект.