Рамката на бюджета на Поморие за 2021 година е 32 млн. 956 хил. 647 лева, като предвидените средства за капиталовата програма са 3 млн. 761 хиляди. Кметът Иван Алексиев оправи покана към кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други заинтерисовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на Община Поморие за 2021 г - ВИЖТЕ В ЛИНКА ПО-ДОЛУ.

Публичното обсъждане ще се проведе при 30% от капацитета на местата в залата и спазване на всички противоепидемични мерки, визирани в заповедите на министъра на здравеопазването.

Предложения по обсъждания проект могат да се представят в срок до 11.02.2021г. в деловодството на Община Поморие на адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5 или на е-поща: mayor@pomorie.bg.

Постъпилите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет.

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 2021 ГОДИНА