След обсъждане и с подписа на транспортния министър Росен Желязков влиза в сила Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Нормативният акт ще бъде обнародван в “Държавен вестник”.


Измененията са свързани с промяна на начина на определяне на първоначалната такса. Предвижда се първоначалната цена да бъде от двоен до троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място.


Според транспортното министерство по този начин ще се ограничи нелоялната конкуренция в сектора, предават от bTV.

В Закона за автомобилните превози е вменено задължение на общинските съвети да определят в срок до 31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег за следващата година. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени, се прилагат цените към 31 декември на предходната година.