Лаборатория „ЛИНА“ въведе нов тест, с който се установява активността на защитните антитела срещу SARS-CoV-2 (COVID-19) след преболедуване или ваксинация.

SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела дава възможност да се прецени както дали пациентът има образувани полезни антитела, така и дали те реално спират навлизането на вируса в клетките на човешкия организъм. За разлика от тестовете, налични досега, този дава информация за ефективната блокираща способност на антителата.

„SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела” не е скринингово изследване. Той е най-подходящ за:

- Пациенти, които вече имат количествено установени антитела срещу COVID – 19,

- Пациенти, които са преболедували COVID-19 и са минали най -малко 40 дни от началото на заболяването,

- Пациенти, които са ваксинирани и са минали най- малко 2 седмици от приложението на втората доза ваксина,

- Желаещи да станат донори на рековалесцентна плазма, които вече са с количествено установени антитела срещу COVID-19.

Как антителата блокират COVID-19?

SARS-CoV-2 съдържа няколко структурни протеина, като с най-голямо значение е спайк протеинът (S). Той е отговорен за свързването с АСЕ2 рецепторите по повърхността на клетките ни. Това разпознаване и свързване се осъществява чрез структура, наречена рецептор свързващ участък (RBD), която е част от спайк протеина. Благодарение на това, вирусът навлиза в клетките, което води до неговото намножаване и съответно до развитие на заболяване.

Инфекцията SARS-CoV-2 предизвиква имунен отговор, който включва образуването на множество различни антитела срещу спайк протеина. Всички те повлияват в различна степен свързването на SARS-CoV-2 с клетките, но само тези, насочени срещу рецептор свързващия участък (RBD), са способни да го блокират изцяло.

Нововъведеният „SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела” , установява наличието именно на тези биологично активни антитела, които най-ефективно неутрализират способността на вируса да навлиза в клетки т.е. предотвратяват способността на COVID – 19 да заразява.

Къде се извършва тестът и каква проба е необходима?

SARS-CoV-2 вирус неутрализиращи антитела се извършва във всички самостоятелни филиали на лаборатория „ЛИНА” в областите: Бургас, Варна, Ямбол и Сливен (адресите вижте тук). За него се взема кръвна проба. Резултатът излиза до една седмица. Цената на изследването е 38 лв.

За теста няма предварително записване на час.

Какво означават резултатите ?

Тестовите резултати се интерпретират съобразно стойността им като положителни или отрицателни.

  • Резултат ≥ 20 % се приема като положителен. Положителните резултати показват наличието на SARS-CoV-2 неутрализиращи антитела.
  • Резултат < 20 % се приема като отрицателен.Отрицателният резултат може да показва липса или ниво под границата на откриване на този тест на неутрализиращо антитяло срещу SARS-CoV-2. Отрицателен резултат може да се установи и в проби, взети по време на остра инфекция преди сероконверсията на антителата.