От Организация за закрила на българските граждани съобщиха, че във връзка с инвестиционното намерение „Предложение за изграждане на подземен и надземен паркинг, и благоустрояване на прилежащите пешеходни зони пред западната и северната фасади на хотел „България“ в град Бургас“, ще бъде организирана подписка срещу реализирането на предложението.

Днес инвеститорът проведе онлайн обществено обсъждане, в което се включиха около 70 души. То бе времево лимитирано – 90 минути.

„Причината за подписка е, че според нас осъществяването на проекта няма да е в полза на гражданите, а ще бъде за обслужване на частни интереси и за това считаме, че този проект не е нужен на бургазлии”, пишат от ОЗБГ.

Те обявяват и причините, поради които се обявяват против изграждането на паркинга и инициират подписката:

- „Разрушаване на съществуваща и вече облагородена зелена площ, и невъзможността за възстановяване на дървесните и други растителни видове;

- Евентуалният паркинг няма да разреши проблемите на гражданите с паркирането, а има за цел да обслужи интересите на хотел „България“ и прилежащото към него казино;

- Този проект ще генерира допълнителен трафик към центъра на града, което е в противоречие със съвременните урбанистични тенденции;

- Проектът ще застраши конструктивната цялост на втората най-стара църква в България, след като при строеж на друг подземен паркинг беше нарушена целостта на най-големия християнски храм в град Бургас „Св. Св. Кирил и Методий“”.

Информация за предстоящата подписка (дата, място, часови диапазон и друго) ще бъде предоставена допълнително.