От гражданите в Царево първи плати данъците си Костадин Николов. Както всяка година, така и сега първият данъкоплатец получи подарък торта. Тя бе връчена лично от кмета на морската община Георги Лапчев.

Община Царево, отдел ,,Местни данъци и такси‘‘ започна кампания за плащане на данъци върху недвижими имоти, патентен данък, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и други за 2021-ва година. Първият платил на касата на „Местни данъци и такси‘“ - Царево, по традиция, бе кметът на общината – инж. Георги Лапчев.

Бдителни граждани на Царево обаче забелязаха, че в касовия салон по време на плащането на данъците, както и при отличаването на най-примерния данъкоплатец, кметът Лапчев е без маска на закрито. „Похвална е инициативата на Общината да засвидетелства уважението си към хората, които са лоялни данъкоплатци, но това би трябвало да става при спазване на правилата. Нали именно личносттите на отговорни позиции трябва да са за пример и ако нарушат противоепидемичните мерки – би следвало да понесат санкция от РЗИ. Иначе се създава усещане за неравнопоставеност.“, коментираха местни жители.