Кметът на Созопол Тихомир Янакиев се обърна към местната общност, представителите на бизнеса и неправителствените организации да се включат в публичното обсъждане на проектобюджета за 2021 г. Поради въведените ограничения срещу разрастването на епидемията от COVID-19 дискусиите ще се проведат онлайн.

Редът е следния:

- Откриване на процедурата на 15 януари 2021г. чрез обявяване на проектобюджета на интернет страница на Община Созопол- www.sozopol.bg и приемане на анкети, които могат да бъдат попълнени и изпратени на следния линк: https://www.surveyrock.com/ts/7Y9GVO , или чрез подаване на формуляр в Център за административно и информационно обслужване (фронт-офис) на Община Созопол или електронна поща – obshtina@sozopol.bg ;

Представяне на проектобюджета на 27 януари 2021г от 14.00 часа в канала на Община Созопол в интернет платформата YouTube - Sozopol Minicipality Official / Община Созопол, интернет адрес –https://www.youtube.com/channel/UCfNVslmvLWvN80lvQCOnf5w

- Приключване на публичното обсъждане на 29 януари 2021г. до 17.00 ч. и съставяне на протокола, с отразяване на всички получени до момента предложения, мнения и становища.

Проектобюджет 2021, интернет адреси, формуляри - на следния линк: https://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=10155:-2021&catid=199:2012-04-11-07-38-51&Itemid=120