Фази и районите за имунизацията срещу КОВИД 19 са определени в Плана за ваксинирани, който днес беше обявен от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на пресконференция.

„Всички български граждани, в която и група да са, ще могат да се ваксинират доброволно и с ясно написано информирано съгласие.“, каза здравният министър.

Първа фаза – медици, лекари, зъболекари, фармацевти и дру помощен персонал. Очакван брой от тазигрупа 243 хил. леца.

Втора фаза - потребители и персонал на социални институции, учители и персонал на ферми за отглеждане на норки – 112 080 души

Трета фаза - служители, участващи в поддържане на функционирането на основни дейности – структури на ВиК

Четвърта фаза - възрастни хора на и над 65 години, лица с придружаващи заболявания – 1млн. 800 хил.

Пета фаза - уязвими групи от населението – по предварително изготвени списъци.

Тези фази са изготвени в тясна координация с еспертните съвети към Министерството на здравеопазването, където са уважавани лекари.

Райониране на страната – ще бъде разделена на 6 региона. Всеки от тях ще има съответния отговорник – РЗИ. За район 6 е отгворник РЗИ-Бургас.