За да бъде Бургас град с перспектива и с достатъчно гарантирани количества питейна вода и в по-далечно бъдеще, искам да чуя експертното мнение на директора на ВиК-Бургас инж. Ганчо Танев по следния въпрос. Можем ли освен язовирите Ахелой и Порой в следващ период да бъдат използвани и язовирите в Младежко, Индже войвода, необходима ли е реконструкция на язовир Ясна поляно и неизграденият Раков дол? Можем ли да съдействаме за сондажи за осигурява за питейна вода?”. Този въпрос зададе кметът Димитър Николов на извънредната сесия на ОбС, свикана по въпроса с питейната вода на Бургас. Няколко часа по-рано в Бургас пристигнаха министърът на околната среда Емил Демитров и зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков, които на среща в Областна администрация обявиха, че има разписан план на действие, който гарантира, че Бургас и регионът няма да се сблъскат с водна криза, режим или недостиг на питейна вода. Според плана до 20-ти февруари трябва да се приключи с подготовката за водовземане от язовирите Ахелой и Порой, които ще осигурят количества на Бургас.

На въпроса на кмета Николов инж. Ганчо Тенев заяви, че язовирите Ахелой и Порой са били най-бързите решения.

„Следващото решение е Инже войводо. В Раков дол има тежки метали и пречистването на водата е сложно. Всички местни водоизточните могат да решат проблема с водата на Бургас само на 10%.Това не означава, че ще ги пренебрегнем. Можем да пречистваме морска вода, но цената ще скочи неимоверно, а ние имаме задължение да доставяме питейна вода на достъпни цени”, заяви инж. Тенев.

По-рано днес Емил Димитров каза, че в момента в язовир Камчия има достатъчно вода, която дори без валежи ще стигне за Бургас и Варна.

„На днешната среща аз получих високи гаранции и уверения, че ще бъде извършено всички необходимо и бургазлии няма да почувстват недостиг във водоподаването. Според изготвения план използването на двата същестуващи язовира на територията на областта - Порой и Ахелой ще бъдат предоставени за стопанисване и управление на областния управител. Така той ще предприеме серия от действия, за да може да бъдат реконструирани и да се изградят довеждащи водопроводи и свързването им с деривация Камчия за Южното Черноморие и Бургас. До 20-ти февруари трябва да бъдат изградени тези водопроводи, да се ремонтират кулите за водочерпене и да се доизградят язовирните стени по метод и начин, както ВиК прецени и гарантирайки питейна вода за нашия регион”, каза кметът.

Той заяви, че ще се направи всичко като съдействие от местната власт, защото нито за миг не иска да е кметът, по време на който Бургас е бил във водна криза.

На въпрос на съветници инж. Тенев заяви, че финансирането за дейностите в язовирите Ахелой и Порой ще дойде от българския ВиК холдинг. Засега те няма да се отразят на цената на водата, но ще влязат в бизнес плана за 2022-2027 година. В същия период ще бъде отразен и големият проект по ОВОС, който се изпълнява в областта.