Командировани медицински сестри и санитари ще продължат да работят в КОВИД отделение, макар че не са длъжни да остават там. Командироването на екипите е само за месец, след това те могат да се върнат по основните си работни места. Това е начин УМБАЛ Бургас да обезпечи с персонал новоразкритите КОВИД звена. На десетия етаж, в бившето Отделение за долекуване, в началото на ноември е изпратен екип от медицински сестри и санитари от Очно отделение. Обстановката е нова, а болестта - непозната, но всички се обединяват, помагат си взаимно и в края на месеца вече са добър екип, който се чувства уверен да продължи. "Графиците се правят месец за месец и когато попитах, дали ще остават, или да търсим нови хора, те категорично заявиха, че остават. Стана ми много мило от чувството на колегиалност и взаимопомощ. Благодаря им безкрайно!", разказа главната сестра на болницата Татяна Пейчева.

Така и през декември в КОВИД-отделението на десетия етаж ще продължат да работят професиоалистите по здравни грижи от очното отделение Станимира Стойкова, Милена Цвяткова и Ивелина Тодоракиева. Заедно с тях остават и колегите им от отделението по долекуване - Стефка Бързилова и Христо Ахмед. В същото отделение е назначена за болногледач и доброволката Златина Шукерова, която учи за медицинска сестра.