Всички бургаски детски градини са готови да посрещнат децата в първия учебен ден.

“По- сериозни ремонти това лято бяха извършени в старата детска градина в квартал Сарафово и в двора на ДГ „Раковина“. В „Ален Мак“ в Сарафово бяха въведени всички необходими мерки за енергийна ефективност – полагане на хидроизолация на покрива, топлоизолация и боядисване на фасадата на сградата, които ще предоставят много по-комфортна среда на малчуганите в нея”, съобщава кметът Димитър Николов.

В ДГ „Раковина“ старите уреди на двора, бяха демонтирани, а плочките– премахнати. На тяхно място е положено ново покритие на алеите и нови съоръжения за игра на децата в двора. Монтирани са нови катерушки и комбинирани съоръжения и два батута. В момента се довършват терасите и стълбищата към градината, които също се обновяват.

„За родителите, които не искат да пуснат децата си в детската градина, поради медицински причини, ще предоставим възможност за работа в електронна среда. Те ще могат да ползват програмата „Заедно ще се справим - игри и забавления у дома“, която ще намерят на smartburgas.eu, откъдето да изтеглят презентации и видео игри, разработени от съответната детска градина.

Напомням още веднъж, че е забранено събирането на финансови средства от родителите на децата в детските градини за санитарни и хигиенни материали, играчки, дидактически материали, ремонт, оборудване, обзавеждане, познавателни книжки и учебни комплекти, с изключение на тези, предвидени за децата от яслените, I-ва и II-ра възрастова група”, подчертава Николов.

Задължение на родителите на децата от всички възрастови групи остава единствено осигуряването на необходимите учебни пособия на детето за неговото пълноценно участие в процеса на обучение и възпитание.