След получен сигнал, комисия, назначена от кмета Иван Алексиев извърши оглед на дървесната растителност в парка до НЧ „Светлина“, сред които и т.нар. полегнал бор. Проверката на ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство“ установи, че дървото, което се намира в близост до детската площадка и което бе със силно нарушение на естествения си вертикален растеж, е разцепено по дължина на ствола, като цепнатината е с дължина около 80 см. и дълбочина – 30 см. Борът е паднал и строшил дъските на близката пейка. По време на огледа, дървото е продължавало да уляга, а разкъсването на дървесните проводящи снопчета е издавало скърцащ звук, което го прави изключително опасно за живота и здравето на посетителите на парка и на детската площадка. Това наложи предприемането на незабавни мерки за премахване на опасното 65-годишно дърво.

С разрешението на кмета Иван Алексиев и на основание констативния протокол на назначената комисия, ще бъдат премахнати още две дървета от същия вид, които поради размера и възрастта си не позволяват никакво укрепване, стабилизиране или преместване.

На мястото на опасните за живота и здравето растения, кметът нареди да бъдат засадени нови шест броя, отговарящи на спецификата на ландшафтната съвместимост и подходящи за градска среда дървета.