Покупко-продажбата на автомобили вече става само след представена оценка на возилото от лицензиран застраховател. В документа трябва да бъде посочена данъчната оценка на колата, която е изготвена от застраховател или брокер, пише "Монитор". Самата оценка пък се изчислява по немската система „Шваке“, която се ползва и за изчисляване на застраховки „Каско“. Целта е колите да не се продават на изкуствено занижени по документи цени, като така ще постъпват повече пари в бюджетите на местната власт. Досега масово колите се регистрираха на стойност до 500 лв. и така се избягват високите местни данъци и нотариални такси за прехвърлянето му. След промените обаче тези практики се пресичат. Така според новите изисквания само 349 брокери на застрахователи в цялата страна могат да издадат нужния за продажбата документ. Пълен списък на упълномощените брокери пък е публикуван на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН).

Промените не се отнасят към законодателството, а става въпрос за нововъведения във вътрешната организация на НФН. Преди това оценка можеше да се дава и от търговски брокери, които често я занижавали, като по този начин ощетявали общината, обясни председателят на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара Димитър Танев. Измененията, чрез които се постига реална оценка на автомобилите, ограничава възможността за злоупотреби. Напоследък случаите на занижени оценки са намалели, коментира заместник-председателят на Нотариалната камара Луиза Стоева. Единственото искане за законодателна промяна, което бихме могли да имаме, е да се въведе единна рамка за оценяване на автомобилите - да няма значителна разлика между колите от една марка и с еднакви характеристики, обясни тя. В резултат на нововъведенията и надзора от Нотариалната камара се постига по-голяма събираемост на данъците, заяви председателят на камарата Красимир Анадолиев. Контролът за правилното изпълнение на процедурите по покупко-продажба на автомобили, налаган от нотариусите, постъплението на данъци се увеличава и съответно бюджетът за социални придобивки на общините се разраства. В резултат на това Националното сдружение на общините в Република България изказа своята благодарност към камарата за сътрудничеството, което осъществяват. Комисията за финансов надзор съобщи, че работната група след половин година работа е готова с предложение за въвеждането на системата бонус-малус при цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Идеята на нововъведението е шофьорите с повече нарушения да плащат повече, а изрядните - по-малко.


Работната група предлага две алтернативни скали за бонус-малус: едната с 15 (петнадесет класа) при базов "неутрален" клас 6, пет класа "бонус" и девет класа „малус“. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 23% от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас е с увеличение от 400%. Втората скала съдържа 20 (двадесет класа) при базов "неутрален" клас 8, седем класа "бонус" и дванадесет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 25% от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас също е с оскъпяване от 400%. Максималният малус, вдигащ цената на полицата четири пъти, ще позволи по-големи отстъпки в бонус класовете, смятат авторите на документа. И двете предложени скали са разработени от консултанта и на база на изчисления индекс на издръжливост са сред най-балансираните от всичките единадесет предложени варианта. Така „вратичката“, при която собственикът препродава фиктивно колата си, за да избегне негативната оценка, ще бъде обезмислена. Новият собственик ще се води "неутрален" клас но при следваща препродажба натрупаните "малуси" ще се вземат предвид, така че следващият собственик да се окаже в същия "бонус-малус" клас, който би имал, ако собствеността не е била прехвърляна. Носители на "бонус-малус" класа се предвижда да бъдат и собственикът на колата, и шофьорът, но на отделни основания - собственикът може да се разпорежда с превозното средство и да решава кой ще го управлява, а шофьорът действа в конкретната пътна обстановка. Предвижда се да се отчита това, че не всички коли на един собственик се карат с еднаква степен на риск и нарушенията на една кола няма да влияят на останалите. Собственикът ще обявява водачите в полицата и двамата заедно ще носят административно наказание ако не го направят. Новите предложения изключват варианта, според който колите на държавната администрация да не подлежат на същия режим.