Омбудсманът Диана Ковачева смята за неприемливо първите три дни болнични да бъдат за сметка на работещите.

Като защитник на правата и интересите на гражданите следва да обърна внимание, че решение, при което не се изплаща обезщетение в първите три дни от болничния, практически няма да реши проблема със злоупотребите, а само ще утежни положението на болния във времето, когато има най-големи разходи за лечение и така работещите са застрашени от оставане без доходи в труден за тях момент, посочва Ковачева.
По думите й от неправомерното ползване на такъв отпуск са ощетени всички.

През първите три работни дни това е работодателят, който не само заплаща обезщетението за временна неработоспособност, но може да извърши и разходи за извънреден труд. Ако периодът на временна неработоспособност продължи по-дълго, ощетен е и НОИ, който заплаща остатъка от болничния, а в крайна сметка се засягат интересите на всички граждани, които внасят социални осигуровки.

В по-глобален мащаб ощетено е обществото и гражданите, чиито средства за осигуровки изтичат за заплащане на подобни недължими обезщетения, посочва омбудсманът и допълва, че злоупотребата не бива да се толерира.

Тя заявява, че подкрепя провеждането на обществен дебат при зачитане интересите на всички заинтересовани страни, включително намирането на баланс между интересите на бизнеса, държавата и правата на работещите.

Според Ковачева водещият мотив при намиране на решение следва да бъде запазване на конституционни права на гражданите в социалната сфера, така че те да бъдат обезщетени при настъпване на временна неработоспособност.

По думите й ключов въпрос при решаването на проблема следва да бъде упражняването на по-ефективен контрол при издаването на болничните листове и при спазване на режима, определен от здравните органи за работник в състояние на временна неработоспособност.

Омбудсманът призовава към конструктивен експертен диалог между представители на всички заинтересовани страни за предприемане на мерки, които да препятстват злоупотребите, но без да се допуска отнемане на установени права на работещите и осигуряващи се граждани.