3 391 места за настаняване с над 10 легла са функционирали през юли тази година. Това показват данни на Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 141 800, а на леглата - 324 400. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.8%, а броят на леглата в тях - с 3.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г., е 5 952 100 - с 0.1% повече в сравнение със същия месец на 2018 г.

Най-голямо увеличение на нощувките (с 2%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През юли тази година в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 62.2% от общия брой нощувки на чужденци и 25.6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.4% от нощувките на чужденци и 28.5% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.4 и 45.9%.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през юли 2019 г. се увеличава с 5.2% в сравнение със същия месец на 2018 г. Така той достига 1 297 800, като увеличението при сънародниците ни е 10.3%, а при чужденците - 2.4%.

Българите, нощували в местата за настаняване през юли тази година, са 485 100 и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Чужденците са 812 700 и са реализирали средно по 5.4 нощувки, като 64% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

60% от леглата в местата за настаняване са били заети през юли. Това е с 1.8% по-малко в сравнение с юли 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 71.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 61.6%, а при тези с 1 и 2 звезди - 40.7%.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 345.8 млн. лв. Това е с 2.9% повече в сравнение с юли 2018 година. Приходите от българи се увеличават с 19.9%, докато тези от чужденци намаляват с 0.4%