Организацията на българските работодатели оспорват исканията за допълнителни парични компенсации на така наречените "малки производители на енергия от ВЕИ".

Това става ясно от отворено писмо от ротационния председател на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и представителствата на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Според работодателите, малките производители на възобновяема енергия са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации - по Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г. и с преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ.

България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева, припомнят работодателите.


"Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са "инвеститори", чиито "инвестиции" не са възстановени и протестират", пишат от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Те изтъкват, че правилата за финансиране на схеми за производство на ток от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), са прозрачни. Сред тях е изискване за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за държавна помощ.

Искането за финансови компенсации е разгледано от Европейската комисия и Европейската сметна палата, според които има двойно финансиране на въпросните производители, твърдят работодателите.


Според тях производителите на зелена енергия са получили помощ едновременно по мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена. За този период това също е нерегламентирана държавна помощ, изтъкват представителите на крупния бизнес в страната.


През 2016 г. бе прекратено двойното плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ), пишат от БТПП.

Решението на Конституционния съд по въпроса е, че има наличие на двойно финансиране, като отбеляза заключението на ЕК и Европейската сметна палата при извършения одит по темата, пишат работодателите.