Замърсяването на водите и свръх-уловът са причина за намаляване на рибните запаси в Черно море, съобщи БНТ. Все още не може да се говори за изчезващи видове, уверяват от Института по рибни ресурси във Варна.

Според рибаря Стоян Коларов напълно изчезнали видове риби в Черно море няма, но някои от тях значително намаляват. Той самият лови риба от 40 години.

"Имаше много барбуна. Сега е по-рядка. Каята... Намаля значително големината на рибата, няма я по брега, където беше оттук до Златни пясъци - навсякъде можеше да ловиш и то не малко... Сега не е така", обясни Коларов.

Според специалистите, са намалели запасите от риба като барбунът, калканът, сафридът и леферът.

Директорът на Института по рибни ресурси във Варна доц. д-р Елица Петрова обясни, че има признаци за стабилизиране на популацията на калкана, но така или иначе той е свръхексплоатиран вид. Трицоната през последните години това беше вид, който е устойчиво експлоатиран т.е., няма преулов при него, но последните данни в различни части на Черно море сочат свръхекслоатация и при него.

От Института по рибни ресурси отчитат, че намаляване на запасите в Черно море през последните години кара много риболовни организации да насочат вниманието си към улов на рапани и бели миди.