Във връзка с опасенията и съмненията на жителите на град Бургас, както и с подаваните сигнали за отделянето на емисии от производствената дейност на „Кроношпан“ от ръководството на компанията уведомиха кмета Димитър Николов за предстоящото закупуване на стационарна станция за 24-часов мониторинг на нивата на фини прахови частици на територията на ж. к. „Славейков“, съобщиха от предприятието.

Съоръжението ще бъде предадено на Община Бургас за стопанисване, за да се постигне независим контрол и за да бъдат публикувани отчетните данни он-лайн.

Самата станция ще бъде разполагана в „контактната зона“ там, където общината реши и когато сметне за необходимо.

В близко време ще бъде реконструирана и изградена нова постоянна висока ограда по границите на предприятието в посока ж.к. „Славейков“ и ул. „проф. Яким Якимов“, за да ограничат до минимум възможностите за отделяне на прах.

Тези две мерки са само част от въвеждането на мащабната двугодишна програма, чиято крайна цел е ограничаване и недопускане на разпространението на миризми и ФПЧ от дейността на предприятието.

С изпълнението на новата програма Кроношпан ще намали значително въздействието върху околната среда и ще изпълни още по-стриктните изисквания за работа в дървопреработвателната промишленост, които са част от влизащите в края на 2019 г. НДНТ (най-добри налични техники), одобрени в Европейския Съюз.

В момента програмата се съгласува, осигурено е и финансиране от компанията.

Ръководството на „Кроношпан“ планира да изпълни всички нови изисквания и стандарти на ЕС много преди влизането им в България.

Новата ни програма ще бъде сериозна крачка към увеличаване на приноса ни в подобряването качеството на заобикалящата среда, както и отговор на работата на Община Бургас и на очакванията на жителите на гр. Бургас за по-чист въздух, заявиха директорите Николай Банков и Асен Ников.

За разработването на програмата, предстоящото и съгласуване и изпълнение беше изпратено уведомление до кмета на Община Бургас Димитър Николов.