Гинка Върбакова от Пазарджик, която стана новия собственик на ЧЕЗ, разкри откъде има средства за такава голяма сделка. Тя разкри, че е приета офертата на "Инерком", защото е била най-добра: "Ние, както и всички останали кандидати, преминахме през много проучвателни етапи и трябваше да покрием редица изисквания на продавача - ЧЕЗ и мажоритарния й собственик в лицето на чешката държава. Предоставихме множество документи, одити, финансова и търговска информация, изискана в процедурата." Гинка Върбакова разкри още, че средствата, които ще бъдат дадени за сделката, ще дойдат от кредитиране. "Ще бъдем подкрепени единствено от уважавана банкова институция, която ще ни предостави кредит. Това ще стане на базата на конкретни критерии, свързани с нашия бизнес и кредитно досие." Бизнесдамата разкри още, че самото кредитиране е било договорено по време на преговорите за ЧЕЗ на база на активите на фирмата: "Инерком" притежава активи и кредитна репутация, които ни дадоха възможност да използваме привлечено финансиране. Активите на групата ни се оценяват на около 100 милиона лева. Приходите ни нарастват устойчиво със среден темп от около 30 процента през последните години. По предварителни финансови данни приходите на групата за миналата година са около 50 милиона лева и ще отчетем печалба от около 10 млн. от дейността си."