Националната агенция за приходите публикува декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Формулярът изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения.

Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“. Можете да свалите формуляра оттук.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 2-ри май 2017 г. (30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден), напомнят от приходната агенция.