„Въпреки, че сезирах всички, нито една от отговорните институции не изрази становище във връзка с решението на Министерски съвет за включването на Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /БДПЛР/ „Свети Георги” – гр. Поморие в активите на търговско дружество МБПЛР „Вита” ЕООД – гр. Велинград. Убеден съм, че с това категорично се нарушава волята на дарителя, Община Поморие ще обжалва решението във Върховния административен съд”, заяви кметът на Община Поморие Иван Алексиев.

Промяната на статута на земята от публична държавна в частна държавна собственост, поради отпаднала необходимост е основният мотив за обжалване на решението, в защита волята на дарителя от 1932 г., когато тогавашният Анхиалски общински съвет дарява безвъзмездно в собственост на ДЪРЖАВАТА, терен за изграждане на Почивна станция на инвалидите (на пострадалите от войните - Балканска, Междусъюзническа и Първа световна война, български войни).

„Целта ни е запазване на публичния характер на имота, което да гарантира волята на дарителя и не държим на всяка цена собствеността върху него да бъде прехвърлена на Община Поморие. Това е само един от начините да браним желанието на нашите предци и да го продължим в годините и занапред, защото предложението на военния министър г-н Ненчев е неморално спрямо Поморие и поморийци, които са дарили този имот на БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, а не на г-н Ненчев”, допълни кметът Алексиев.