По-високи акцизи за цигарите влязоха в сила от 1 януари 2017 г. Това ще доведе до поскъпване на най-масовите цигари с 10-15 ст., но в магазините все още може да се намерят и кутии на старите цени. През миналата година акцизът за цигарите беше 70 лв. на 1000 къса плюс 38% от продажната цената, но не по-малко от 161 лв. за 1000 къса.

А от 1 януари налогът става 101 лв. за 1000 къса плюс 27% от цената, но поне 168 лв. за 1000 къса. Така се връща старото съотношение между фиксиран размер на акциза и процент от цената, което действаше до началото на 2016 г. Като при него по-голяма тежест има фиксираният налог, който не зависи от продажната цена на цигарите.

С последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове се затяга контролът върху акцизните стоки. През миналата година имаше случаи митничари да установят, че шофьори на цистерни с горива умишлено прекъсват захранването на GPS устройството на камиона, за да не бъде проследено движението на акцизните стоки до мястото на реалното им потребление. Затова с промените в закона от началото на 2017 г. собствениците и шофьорите на цистерни с маркирани тежки горива за отопление, които са с намален акциз, са длъжни да използват GSP на камионите и да следят за неговата техническа изправност.

А освен това предвид реалната възможност за нанасяне на щета за бюджета, е въведена възможност за незабавно прекратяване на сертификата за цистерна, за която митничарите установят, че GPS-ът не работи. С промените в закона вече има и по-ясни правила за използването на технически средства от митничарите като GPS-тракери/пломби, системи за видеонаблюдение или рентгени, каквито се използват на ГКПП-та, средства за измерване и др. Митничарите вече може да поставят камери на местата, където се товарят и разтоварват акцизни стоки.

А ако някой премахне камерата ще се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. и с имуществена санкция за фирмите в размер от 2 000 лв. до 20 000 лв. Освен това при риск да се укрие акциз митничарите вече могат да определят маршрута за движение на камионите на територията на страната. Като маршрутът трябва да се направен така, че да не се увеличават необосновано транспортните разходи на фирмата или да се забавя превоза.

Митничарите вече имат право да претърсват автомобили, офиси и халета, ако при извършване на проверка имат данни, че в подлежащ на контрол обект се намират вещи, книжа или други носители на информация с данни за укриване на налози или контрабанда. Вече са в сила и по-ясни правила за санкциониране в случаите на лепене на употребявани бандероли върху цигари или бутилки с алкохол. В закона е записано, че се забранява поставянето, съхраняването, пренасянето или превозването, включително върху акцизни стоки, на употребявани бандероли. А глобата за нарушение на това правило е от 1000 до 3000 лв. за физическите лица, и от 2000 до 6000 лв. за фирмите.